Ochna integerrima Merr.

[IMAGE]

Dieser Aufguss wirkt generell kräftigend,
speziell auch bei Erschöpfung.